خانه / مشاوره

مشاوره

فهمیدن زبان بدن یک مرد

زمانیکه مردی به طرف شما جذب شود ،لبخند او حقیقی و واقعی به نظر می‌رسد. زمانیکه به زور لبخند بزند و بخندد به معنی آن است که او با زور و اجبار سعی دارد که مؤدب به نظر برسد.

بیشتر بخوانید »