صفحه اصلی / خواستگار و خواستگاری / جلسه خواستگاری و آداب آن

جلسه خواستگاری و آداب آن

نکاتی درمورد آداب خواستگاری

پوشش مناسب خواستگاري
لباس افراد نشان دهنده شخصیت، طرز تفکر و فرهنگ آنان است. نادیده گرفتن این اصل از سوي دختر و پسر می تواند صدمات جبران ناپذیري را براي آنان به همراه داشته باشد. بنابراین، بر دختر، پسر و خانواده هر دو آنها لازم است لباسی مناسب از لحاظ رنگ و مدل، ارزشهاي دینی و جامعه، بدون پز و چشم و هم چشمی انتخاب کنند.

 

آراستگی در خواستگاري
آراستگی ظاهري تأثیر به سزایی در فرد مقابل دارد. به همین علت دخترها در جلسه خواستگاري نسبت به آرایش سر و صورت خود بسیار مقید هستند. اما اگر این آراستگی به قصد پنهان کردن عیب خود باشد، به نوعی نشان دهنده عدم صداقت است. هر چند این پنهان کاري عبور از مرحله اول ازدوج را تسریع می بخشد، اما ممکن است این امر منجر به بر هم خوردن نامزدي آنان و یا حتی منجر به جدایی طرفین در زندگی مشترک شان گردد. هم چنین طبق قانون اسلام اگر فرد به وسیله آرایش کردن عیب خود را بپوشاند، عقد باطل است. از سویی زینت براي نامحرم حرام است و مانع ازدواج صحیح میشود. آراستگی و مرتب کردن سر و صورت، لباس و … تا اندازهاي مناسب است که عیب را نپوشاند که این نشان دهنده رشد اجتماعی افراد می باشد. بهتر است دختر یا پسر از همان اول عیب هم دیگر را ببینند تا در آینده با مشکلی از این نظر برخورد نکنند.

گل و شیرینی خواستگاري
تهیه گل و شیرینی براي خواستگاري از نمادهاي زیبا و به یاد ماندنی این مراسم است. که نمایانگر حسن سلیقه، مهر و محبت داماد و نیز توجه ویژه خانواده داماد به عروس و خانواده اش می باشد. پس باید بیشتر به زیبایی آن اهمیت داد تا قیمتش (حتی اگر خواستگاري به سرانجام نرسد)

 

خانواده پسر با توجه به شناختی که از شرایط فرهنگی و اجتماعی خانواده دختر دارند بهتر است در جلسه اول خواستگاري با خود گل ببرند چون این کار به دو جهت اهمیت می یابد:
اول این که اگر خانواده دختر انتظار آوردن گل را داشته باشند ولی چنین کاري انجام نشود ممکن است آن را به حساب بی احترامی یا دست کم گرفتن خود بگذارند.
دوم این که در شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي اگر در اولین جلسه گل برده شود اثر روانی خوبی بر روي خانواده دختر خواهد داشت

ورود میهمانان و نحوه برخورد با آنها
زمانی که خانواده پسر، زنگ در را می زنند، خانواده دختر باید جلوي درب حاضر شده، میهمانان را به داخل راهنمایی کنند. اصولاً خانواده پسر در بالاي مجلس و خانواده دختر در پایین مجلس می نشینند و مشغول تعارفات و احوال پرسی می گردند. در بسیاري از خانواده ها، دختر خانم به استقبال خانواده پسر نمی رود. در برخی از خانواده ها هم استقبال دختر از خانواده پسر نوعی ادب محسوب می شود، پس از احوال پرسی مختصري جمع را ترك می کند و بعد از مدتی با سینی چاي یا شربت وارد می شود. اما امروز در برخی خانواده ها دختر همراه با خانواده خود در مراسم خواستگاري می نشیند و فرد دیگري با چاي یا شربت از خانواده پسر پذیرایی می کند. بعد از خوش و بش خانواده ها، یکی از اعضاي خانواده پسر که بیان شیواتري دارد، آغازکننده صحبت هاي اصلی مراسم خواستگاري میشود.

نحوه گرفتن گل از پسر
گرفتن دسته گل از پسر، متناسب با آداب و رسوم اقوام در کشور ایران، متفاوت است.
برخی از خانواده ها دسته گل تهیه شده در مراسم خواستگاري را به دختر خانم و برخی به پدر یا مادر خانواده هدیه میدهند.

رفتار دختر و پسر در مراسم خواستگاري
دختر و پسر هم باید کاملاً مواظب رفتار خود در جلسه خواستگاري باشند و باید رفتاري متعادل داشته باشند. هر گونه افراط و تفریط در رفتار نادرست است. ترش رویی و سکوت مطلق دختر و پسر یا خنده رویی و سخن گفتن زیاد آنان خوب نیست. لبخندي موقرانه بر لب دختر و پسر، چیزي از ارزش آنها نمی کاهد. هم چنین، از احوال پرسی بسیار گرم و خودمانی، پرهیز کنند زیرا احتمال دارد برداشت هاي نادرست را ایجاد کند. پس در مجموع دختر و پسر در رفتار و حرکات، راه رفتن، سخن گفتن و … عجله نکنند.

پذیرایی در خواستگاري
یکی از اصول پذیرایی قدیمی و سنتی در مجلس، مراسم چاي گرداندن است. در قدیم از طریق این رسم، دختر براي نخستین بار اجازه می یافت که در جمع خانواده داماد حضور یابد. از سوي دیگر حسن سلیقۀ دختر نیز به طور کلی در نحوة پذیرایی کردن او با چاي سنجیده می شد. امروز گرچه این سنت دگرگون شده است و در بسیاري از موارد به مفهوم اجازة ورود دختر به مجلس خواستگاري نمی باشد، اما هم چنان زیبایی خود را به صورت یک سنت حفظ کرده و گاه خاطرات شیرینی را براي زوجها فراهم میآورد.

 

درباره amin

این مطالب را نیز ببینید!

چطور خواستگاری کنیم که نه نشنویم؟

در خواستگاری چی بگویم؟ در جلسه اول خواستگاری می بایست کمی با هم اشنا شوید …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *